Esco: de nieuwe vorm van energie-investeringen

Esco-overeenkomsten zijn bij ons nog niet zo ingeburgerd. In de Verenigde Staten werken de meeste grote bedrijven en organisaties voor hun energie-investeringen met esco-contracten. Daardoor behouden ze niet alleen meer financiële vrijheid voor hun core activiteiten, ze ontlasten ook hun organisatie van de opvolging bij de uitwerking van de energie-projecten.


Wat is een esco-overeenkomst ?

Esco staat eigenlijk voor Energy Service Company. Een bedrijf dat energiediensten levert, met andere woorden. De diensten van een esco-bedrijf zijn, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wel specifiek. De essentie van een esco-overeenkomst is eenvoudig: het esco-bedrijf voert een energie-project in uw bedrijf uit, en financiert die investering ook zelf. Door deze investering daalt het energieverbruik, en daardoor ook de energiefactuur, drastisch. Met een gedeelte van deze besparing betaalt u vervolgens uw nieuwe installatie af. Nadat de installatie is afbetaald wordt u volledig eigenaar van de installatie en geniet u verder van de energiebesparing en de lagere energiefactuur.

Waarom een esco-overeenkomst ?

Een belangrijk voordeel van esco-overeenkomst is dat het bedrijf zelf geen middelen moet vrijmaken voor de investering in het energieproject.

De investering gebeurt door het esco-bedrijf. Deze investering kan vervolgens worden afbetaald met de energiebesparing die door het energieproject wordt gerealiseerd. Meer nog, Inesco zorgt ervoor dat het bedrag van de afbetaling lager ligt dan de energiebesparing die men realiseert. Daardoor geniet u vanaf de eerste dag van een netto opbrengst.

Omdat een bedrijf zelf niet moet investeren, kan het haar kredietvolume volledig voorbehouden voor investeringen in de core-business. Omdat het energieproject zichzelf volledig financiert hoeft er geen ruimte worden voorzien in de begroting. Dit biedt als voordeel dat de projecten sneller kunnen worden uitgevoerd en dat er, in het geval van een organisatie met een internationale structuur, ook geen goedkeuringstraject moet worden opgestart. Een snellere uitvoering van het energieproject zorgt ook voor een snellere opbrengst.

 

Maar de financiële voordelen zijn zeker niet de enige overwegingen die meespelen in de beslissing van bedrijven om met een esco-formule te werken. Het ontzorgende karakter van een samenwerking met een Inesco wordt als een belangrijk voordeel genoemd. De tijd die u en uw organisatie in het energieproject moeten investeren wordt tot een minimum beperkt. De volledige opvolging gebeurt door experts die gespecialiseerd zijn in het realiseren van energiebesparingsprojecten voor bedrijven. Daarom is er geen specifieke expertise meer nodig binnen het bedrijf of kunnen de personen met de juiste technische achtergrond zich toeleggen op hun eigen projecten.

 

Wilt u meer weten over de voordelen van Inesco voor uw bedrijf? Lees er alles over in onze brochure!