Hoe pakken we uw project aan?

Het is logisch dat we in de overname van uw installatie de optimale verhouding zoeken tussen duurzame, zinvolle investeringen en een optimaal rendement. Daarom doen we een technisch vooronderzoek naar de potentiële besparingen in de diverse energiesystemen van het bedrijf, gaande van verwarming, ventilatie, verlichting, over perslucht of hernieuwbare energie. Bij voldoende potentiële besparingen, of zinvolle rendementsvolle investeringen, zorgen we voor een heldere overeenkomst met de klant. Inesco zorgt voor de verdere engineering, realisatie van het project en uiteraard alle opvolging en nazorg.

We nemen u dus van a tot z alle zorgen uit handen.

 

Het stappenplan