Wat u misschien nog wil weten

Misschien is de werking van een 'esco' nog nieuw voor u. Of heeft u toch nog bijkomende vragen rond onze werking en uw mogelijkheden. We bundelen hieronder enkele veel voorkomende vragen, maar aarzel zeker niet rechtstreeks contact met ons op te nemen op het nummer +32 2 502 25 52 of via info@inesco.be.


De essentie van een esco-overeenkomst is dat het risico zeer beperkt is. Alles risico's worden op voorhand goed bekeken en gecontroleerd. De solvabiliteit van het bedrijf waar de installatie wordt geplaatst wordt bekeken door de financiële instantie die voor de financiering zorgt. Daarnaast controleren we het besparingspotentieel en de rendabiliteit van elk project. De overgebleven risico worden bovendien via een afzonderlijke verzekering ingedekt.

Het antwoord op deze vraag is even bondig als duidelijk: ja! Het is inderdaad voordeliger om energiebesparingsprojecten zelf en met eigen middelen te laten uitvoeren. In de praktijk blijkt echter dat er zeer veel interessante besparingsprojecten toch niet worden uitgevoerd. Gebrek aan beschikbare middelen, mankracht en kennis zijn daarvoor vaak de doorslaggevende reden. Aan die knelpunten komt Inesco nu tegemoet. Een interessant project dat toch niet wordt uitgevoerd is dubbel jammer: het bedrijf verliest nodeloos geld en het nodeloos energieverbruik schaadt ons milieu.

Na het beëindigen van de esco-overeenkomst kan u de installatie aankopen. U kunt dus verder genieten van de kostenbesparing. Indien u dit wenst kunt u een afzonderlijke overeenkomst afsluiten waardoor we het onderhoud van, en herstellingen aan de installatie verder voor onze rekening nemen.

Sommige klanten hebben een precies beeld van het energiebesparingsproject dat ze willen uitvoeren. Heel wat klanten hebben echter (nog) geen idee waar ze precies kunnen besparen, maar willen wel graag onderzoeken waar ze op hun energieverbruik kunnen besparen. In die gevallen voeren we eerst een energiescan uit. Zo'n scan brengt eerst de werking en de daarbij horende energieconsumptie van uw bedrijf in beeld. Op basis van die informatie wordt onderzocht waar er met de juiste investeringen op een rendabele manier energie kan worden bespaard.

Een rendabel energieproject via een esco-formule van Inesco kan al vanaf 25.000 euro.