1. Klassiek energieproject in het domein verlichting

Uit een onderzoek van energiestudiebureau Encon kwam het volgende project als een interessant besparingsproject. In het betrokken bedrijf kon de lichtinstallatie worden vervangen door een energiezuiniger alternatief. Het betrokken bedrijf zag echter niet de mogelijkheid om op relatief korte termijn middelen vrij te maken voor de investering. Om die reden koos men er daarom voor om met de oude installatie verder te werken, ook al betekende dat een jaarlijks verlies aan te hoge energiekosten.

 

2. Een project met Inesco

Via een voorstel van Inesco moet het bedrijf zelf geen middelen vrij maken voor de investering. Het voorstel ziet er als volgt uit:

  • Tijdens de huurperiode van 60 maanden bespaart de klant 9.263 €/jaar.
  • Na de huurperdiode bespaart de klant 23.541 euro per jaar.
  • Op 20 jaar bespaart de klant 561.161 euro zonder eigen investering.

 

3. Specifieke case: Farm Frites

Bij Farm Frites worden jaarlijks 1,3 miljoen ton aardappelen verwerkt. Farm Frites is daarmee één van de grootste aardappelverwerkende bedrijven ter wereld. Om dat mogelijk te maken, beschikt het bedrijf over zes productielocaties die volcontinu werken. In Lommel realiseerde Inesco een relighting als ESCO-project: van studie en uitvoering van de relighting, tot en met de investering.

Uit een studie in het kader van de Energiebeleidsovereenkomst stelden we vast dat er in de vestiging van Farm Frites Lommel belangrijke besparingen konden worden gerealiseerd op de verlichting. Het bestaande verlichtingsniveau was niet alleen te laag om de werkvloer optimaal te verlichten, het verbruik van de installatie bleek bovendien veel te hoog. Inesco stelde daarom een ‘relighting’ voor met een nieuwe verlichtingsinstallatie die voldoet aan de strikte eisen in de voedingssector en die bestand is tegen externe invloeden zoals water, warmte, vervuiling, enz.

Huren van verlichting met energiebesparing

Inesco voerde de relighting voor Farm Frites uit als een ESCO-project (ESCO = Energy Service Company). Dit betekent dat de investering in een energiebesparend project niet gebeurt door de klant maar door een externe partij, in dit geval Inesco. De klant huurt de installatie. Het huurbedrag is lager dan de kostenbesparing die met de installatie wordt gerealiseerd, zodat de klant vanaf de ingebruikname een netto opbrengst realiseert met de ESCO-overeenkomst. Op het einde van de huurtijd wordt de klant bovendien eigenaar van de installatie. Inesco biedt ESCO-oplossingen aan voor alle belangrijke utiliteiten: verlichting, verwarming, ventilatie, koeling, perslucht, stoom, restwarmterecuperatie, zonne-energie en windenergie. Inesco financiert de investering voor het uitvoeren van het energieproject. Ook bij de relighting van Farm Frites wordt de installatie terugbetaald met een gedeelte van de opbrengst uit de energiebesparing. Dankzij de ESCO zorgt deze relighting niet voor een bijkomende financiële druk op de investeringslijn van de klant, en kan ze inzake investeringen blijven focussen op haar core business. En zolang de afbetaling loopt, staat Inesco in voor de werken of kosten aan de installatie en wordt zowel het lichtniveau als de goede werking van de installatie met bijhorend energieverbruik gegarandeerd. Dat biedt Farm Frites bovendien het voordeel dat het ook nog over een installatie met een optimaal rendement beschikt nadat de afbetalingstermijn is afgelopen en het bedrijf volledig eigenaar kan worden van de installatie.

Installatie met hoger comfort én energiebesparing

Het was voor Farm Frites geen optie om de productie stil te leggen tijdens het vervangen van de installatie. Dat zou de productiecapaciteit immers in het gedrang brengen. Inesco werkte daarom in fases en tijdens vaste productiestilstanden zoals poetsbeurten of onderhoudswerken. Tegen het einde van elke stilstand zorgde Inesco ervoor dat het bijgekomen gedeelte van de nieuwe installatie in dienst kon worden genomen. Op die manier kon de volcontinue productie 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 verzekerd blijven. Die inspanningen hebben ondertussen hun nut bewezen: het lichtniveau is overal aanzienlijk gestegen, in een aantal zones zelfs met 50%. Tegelijk zorgt de nieuwe installatie voor een daling van het energieverbruik met 37.000 €/jaar en een uitstootvermindering van 211.200 kg CO2/jaar. Naast de verlichting wordt er nu bij Farm Frites geanalyseerd of er meerdere projecten in de toekomst kunnen gerealiseerd worden via de ESCO-oplossing.

Asset as a service

Via de ESCO-oplossing worden de activa van het bedrijf omgezet van een product naar een dienst. Dit geeft heel wat voordelen voor de klanten aangezien de beschikbare investeringsbudgetten voor andere doeleinden kunnen ingezet worden. Tijdens de dienstovereenkomst is de ESCO-organisatie verantwoordelijk voor goede werking en prestatie van de technische installatie. Op het moment dat onze activa als een dienst in de markt wordt gezet is het daarvoor essentieel dat dit wordt uitgevoerd met kwalitatieve producten. De ESCO-organisatie heeft er alle belang bij om te werken met materialen en oplossingen met een verhoogde levensduur waardoor de prestatie-eisen geborgd worden over een langere termijn. Zo kan een goede werking van de installatie gegarandeerd worden.

In het kort:

  • Relighting via ESCO (Energy Service Company)
  • Volcontinue productie werd niet gestoord
  • Verbeterde lichtopbrengst tot wel 50%
  • Verhoogd werkcomfort productie
  • Besparing op energiekosten van 37.000 € / jaar
  • Een verminderde uitstoot van 211.200 kg CO2 / jaar